Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Vinculum Caritatis Papi Közösség

A világi intézményekkel az Egyházi Törvénykönyv  III. rész  I. szakasz, A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI III. CÍME 710-730. kánonjai foglalkoznak.

Eszerinttöbbek között - avilági intézmény a szabályzatban meghatározott kötelékkel magához társíthat olyan más krisztushívőket, akik az intézmény szellemében törekszenek az evangéliumi tökéletességre, és részt vesznek az intézmény küldetésében.

A klerikus tagok megszentelt életük tanúságtétele révén,

    - különleges apostoli szeretettel nyújtanak segítséget testvéreiknek,

    - Isten népének körében pedig szent szolgálatukkal a világ megszentelésén dolgoznak.

II. János Pál pápa VITA CONSECRATA kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítása is foglalkozik a világi intézményekkel (10. pont). Eszerint aklerikus világi intézmények egy sajátos karizmának megfelelő módon Krisztusnak szentelik magukat az evangéliumi tanácsok vállalásával. Az őket befogadó intézmény lelki gazdagságában nagy segítséget találhatnak ahhoz, hogy

    - papságukat sajátos lelkiséggel éljék, és

    - az apostoli közösség és a nagylelkűség serkentői legyenek a paptestvérek között.

A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjaengedélye alapján a Vinculum Caritatis Közösség, mint egyházmegyei jogú világi intézmény jóváhagyást kapott 1994-ben. A fentiekben jelzett egyházjogi szabályok alapján kapott jóváhagyást hozzá kapcsolódva 1995-ben a Vinculum Caritatis Papi Közösség, illetve 1996-ban a Vinculum Caritatis Családi Közösség.

A Papi Közösség egyházmegyei jogú klerikusi társulás. Célja az egyházmegyés pap életének, papi hivatástudatának megerősítése a Vinculum Caritatis lelkisége alapján. Az elkötelezettség lelki program megvalósítására vonatkozik.

Nevünk (magyarul: Szeretet Köteléke) jelzi, hogy ennek lényeges elemei, különösen

    - az önismereten alapuló önnevelés révén a szeretet egyéniségévé alakulás;

    - a bennünk élő Szentháromság Személyeivel való élő kapcsolat, ennek tudatosítása,

      amely cél-, élet-, és sorsközösséget, jellembeli hasonlóságot hoz létre Krisztussal;

    - Krisztus Titokzatos Teste valóságának talaján az egység munkálása a különböző

      tevékenységi területeken, pl. a családokban;

    - a lelkivezetés elméletének és gyakorlatának megismerése, megismertetése és tapasztalatcsere;

    - a plébániák „szeretetből nőtt” egyházközségekké formálódjanak –

      „Ő az, aki az egész testet egybekapcsolja és összetartja, a különböző ízek segítségével és

      minden tag arányos együttműködésével. Így növekszik a test és építi föl önmagát a

      szeretetben.” (Ef 4, 16).

A tagok megmaradnak egyházmegyei szolgálatban, ugyanakkor a Közösség hozzásegíti a szétszórtan dolgozó papokat hivatásuk tartalmas megéléséhez, pap-társakat, közösséget ad. Havonta rendszeres találkozások, évente közös lelkigyakorlatok képezik a közösségi élet gerincét. A közös imádság, tanulás és gondolkozás, megbeszélések, tapasztalatcserék által a lelkipásztori működés hatékonyabbá válik. A tagok több egyházmegyéből vannak.

Egy személyes vélemény a Papi Közösség egy tagjától:

„Az egyházmegyés pap hívei és barátai körében éli meg a Krisztustól kiinduló, a szentelésben kapott küldetését, szolgálatát. Feladata, hogy a rábízott közösséget szolgálja és erősítse.  A ténylegesen rábízott közösséget a legtöbbször inkább kiszolgálnia, erősítenie kell…”  „.. nagy ajándék számunkra a Vinculum Caritatis lelkiségét megélő elkötelezett nőknek és családoknak baráti és testvéri közössége. Ez bennünket sokoldalúan segít, támogat, megőriz papi szolgálatunk értékesebb megvalósításában… A Papi Közösség tagjai ez által tudnak szentségi ajándékaikkal segítséget, bátorítást, lendületet és megtartó erőt nyújtani híveiknek és a Vinculum Caritatis Közösség tagjainak.”

Kedves paptestvérek, aki úgy érzi, hogy ez a lelkiség segíti, elmélyíti papi küldetése teljesítését, azt szeretettel várjuk ebbe a Közösségbe.

 vinculum kozosseg 5