Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

gyertya 

SZENTÍRÁSOZÁS

Kedves Testvérek!

Valaki felvetette, hogy jó volna a honlapunkon keresztül is segítenünk, hogy minél többen ismerheddék meg a szentírási részekben való elmélyedést azon a módon, ahogyan a Vinculumban avval találkozott. Mivel ez valóban alapvetö gyakorlat a Közösségünkben, ennek legegyszerűbb módját választottuk, mégpedig azt, hogy egy havonta tartott találkozó alkalmával történö szentírásozást felvesszük és itt írásban közöljük. Reméljük, hogy valóban segíteni fog abban, hogy új és új gondolatok ébredjenek Bennetek az aktuális evangéliumi szakasszal kapcsolatban. Jellemzöen mindig egy elhatározással szoktuk zárni az elmélkedésünket, ami a következö hónap idejére megvalósítandó programot jelent számunkra.

Lk 1,39-56                    2022. augusztus

39Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. 40Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. 41Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. 42Hangos szóval fölkiáltott: „Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! 43Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? 44Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. 45Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” 46Erre Mária így szólt:
„Magasztalja lelkem az Urat, 47és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben. 48Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát: lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. 49Mily nagy dolgokat művelt velem
ő, a hatalmas és szent! 50Irgalma az istenfélőkre száll
nemzedékről nemzedékre. 51Nagyszerű dolgokat művel karja erejével:
szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. 52Uralkodókat taszít le a trónjukról,
de fölemeli az alázatosokat. 53Éhezőket tölt be minden jóval,
de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. 54Fölkarolja szolgáját, Izraelt,
s amint megígérte atyáinknak, 55nem feledi irgalmasságát
Ábrahám és utódai iránt mindörökre.” 56Mária mintegy három hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába.

 

A – Az imaközösségben most éppen XVI. Benedek pápa zsoltár elmélkedéseit olvassuk együtt és azt látjuk, hogy az ilyen zsoltárszerű imák - mint ahogy a magnificat is zsoltárszerű ima – tényleg a lélekből fakadó imák. Többen is tapasztaltuk az életünkben, hogy amikor már nem nagyon tudunk okosan magunk szavakat találni arra, ami bennünk van, akkor valósággal fölszakad belülről az ima és az tényleg zsoltárszerű. A zsoltárszerű imák valóban Lélek sugallta imák.

B – Én autózás közben szoktam a zsoltárokból hálaadó és magasztaló sorokat imádkozni, amik éppen eszembe jutnak. Egy-egy sort többnyire tud az ember. Én már kaptam elégtételként is egy-egy zsoltársort. A zsoltárokban mindenféle érzelmi állapot megélése benne van. Jézus is imádkozta.

C – Tudták kívülről, mert zsoltárokat énekleve mentek az Olajfák hegyére.

D – Dávid hogy tudott kitalálni ennyit?

A – Mert nem ő találta ki, hanem a nyilván a Lélek sugallta neki. Éppen ez a csodálatos, hogy nem az agyával…nem rágta a ceruza végét, hogy mit írjon, hanem – szerintem – a Lélek sugallatára írta.

 

C – Mi, gyerekkorunkban megtanultuk a 103-as zsoltárt – Áldjad én lelkem az Urat – elejétől a végéig és a 22(23)-est – az Úr az én Pásztorom kezdetűt – és ezek voltak az esti imák. Ez nagyon megmaradt, de sorozatban én nem szeretem a zsoltárokat imádkozni, csak egyesével. Akkor át lehet gondolni, hogy miről szól és az nagyon jó.

B – Azon gondolkodtam, hogy nyilván Mária van az előtérben, de Erzsébetnek is mekkora hite lehetett. Úgy köszönti Máriát, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám. Eltöltötte a Szentlélek. Szerintem sokan kapunk nagy hitet, csak nem biztos, hogy felismerjük, vagy elhisszük, hogy tényleg megkaptam a hit kegyelmét. Ezt már tapasztaltam, hogy amikor kapunk valami nagy dolgot, akkor először ujjong az ember, aztán meg elbizonytalanodik, hogy ez tényleg a Lélek ajándéka-e. El kell hinnem, mert nincs rá más magyarázat.

E – Meg arra sincs, hogy olyan adódik, hogy rájössz, valamiről nem is tudhattál volna, de a Jó Isten mégis beavat a dolgaiba.

F – Engem most az ragadott meg, hogy mikor Mária megszólal, akkor tölti el Erzsébetet a Szentlélek. Minket is, ma is a másik szaván keresztül, hányszor eltölt a Lélek. Hányszor eszünkbe jut valami a másik szaván keresztül, holott ő nem is azt mondja, de nekem mégis ez jut róla eszembe, valami, ami fontos.

G – Ahogy visszagondolok az életemre, annyi mindenről meglátom, hogy a Szentlélek tette. Ezért valóban örökké hálát kell adni.

A – Ez is olyan, hogy ”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Én azt látom, hogy annyi minden csodadolog történik velünk, és olyan könnyen túllépünk rajta, mintha meg sem történt volna. Mária is megtehette volna, hogy legyint egyet, hogy „Ó csak álmodtam”, vagy „hülyeség, ez nem lehetséges”, de ő nem tette, hittel elfogadta. Engem annyira megrendített, mikor olvastam, hogy Garabandálban a látnok megtagadta a saját látomásait a külső nyomás hatására; nem is volt valós tapasztalás, csak hülyeség volt az ő részéről. Az anyja mondta, hogy „nekem ne beszélj, mert én láttalak téged a jelenésekkor. Én láttam, hogy mi zajlik, nekem hiába mondod, hogy ez nem volt, mert láttam, hogy volt.” Szóval, engem ez annyira megdöbbentett, hogy mikor nekem Medugorjeban fordult az életem, akkor kifejezetten kértem az imáimban, hogy ne engedje, hogy valaha megtagadjam azt, amit átéltem. Borzasztó arra gondolni, hogy a magam tapasztalatait is megtagadhatom, mert annyira majmot csinál belőlem az ellenség. Ez ijesztő.

B – Azért – én azt hiszem – legtöbbször van tanúja ezeknek a dolgoknak. Legalább is az én életemben úgy volt, hogy még mielőtt elmondhattam volna, hogy mi történt velem, a hozzátartozóm fölhívott telefonon és azt kérdezte: Történt valami? Igenis vannak jelei annak, hogy történt valami. A lelki atyám azt mondta, hogy ha csak egyetlen ilyen horderejű dolog történik az ember életében, akkor lehet, hogy ebből egy életen át élnie kellene, és közben meg hányszor kap az ember ilyen segítséget.

A – Ugyanakkor, akik nagyon el vannak telítődve az Istennel – én egy-két ilyen embert ismertem – hihetetlen, hogy milyen kisugárzásuk van, méghozzá állandóan. Mint a legyek, gyűlnek rájuk az emberek. Egyszerűen oda kell tapadni, mert annyira érezhető ez. Jó a közelében lenni. És minden percben és minden héten és minden hónapban ugyanúgy. Nekünk is el kellene jutni erre a szintre.  Ez jelzés lehet arra, hogy hol tartok, hiszen inkább menekülnek tőlem, nemhogy szívesen lennének a társaságomban. Aki Istent sugározza, az nagyon vonzó.

C – Csak annyit, hogy II. János Pál pápánál, meg Ferenc pápánál is érzem ezt a kisugárzást és XXIII. János pápánál meg nagyon-nagyon lehetett érezni.

A – Amikor Jaruzelski tábornok találkozott II. János Pál pápával, utána azt mondta, hogy remegtek a térdei, mert olyan erős ennek az embernek a kisugárzása. Ráadásul a diktátor tábornok ezt ki is mondta.

H – Biztos azért is lehetett diktátor belőle, mert kevés ilyennel találkozott.

A – Mit vigyünk magukkal?

G – Erzsébet azt mondja Máriának, hogy ”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Mindig Ábrahámot emlegetik, mint akinek akkora hite volt, hogy Isten szavára elindult, pedig azt sem tudta, hogy hová. Szűz Máriának ugyanezt mondja Erzsébet: ”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Szóval ezt a hitet kérjük.

A – Merjük hinni, amit az Úr ígér?

B – Igen! Az Úr ígéreteit!

H – Ezt tovább lehet és tovább is kell vinni, mert mostanság legörbül az egész világ szája, mert mindenki a rosszat látja; nincs is jövő, el vagyunk keseredve. Erzsébet meg meri azt mondani, hogy boldog vagy, mert hittél. A hittel a remény is együtt jár, hogy van jövő. Minek örül? Annak, hogy gyereke lesz. Van jövő. Tehát akármi van ma itt, a Közösség, vagy a papság, vagy bármi, nekem hinni kell, hogy a jó Isten kegyelméből van jövő.

 

MERJÜNK HINNI A JÖVŐNKBEN, AMI ISTENNÉL VAN!