Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Aktuális

Szentírásozás

Április

     Lk 24, 35-49                   2021. április

 

"35Erre ők (az emmauszi tanítványok) is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.
36Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak Jézus megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 37Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. 38De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? 39Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” 40Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. 41De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” 42Adtak neki egy darab sült halat. 43Fogta és a szemük láttára evett belőle.
44Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” 45Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: 46„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. 47Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. 48Ti tanúi vagytok ezeknek. 49Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét."

 

A –      Most a napokban volt egy ilyen szentbeszéd annak kapcsán, hogy a kenyérszaporításkor a tanítványok lehetetlennek tartották a dolgokat: „Honnan vegyünk kenyeret ennyi embernek?” A másik: „Van itt öt kenyér meg két hal, de mi az ennyi embernek?” Ebben benne van, hogy lehetetlenség a dolgot megoldani. Jézus meg teljesen más megoldást kínál. Úgy mondta, hogy a mennyei megoldás teljesen más, mint a földies megoldás. Az jutott eszembe, hogy mindenben ez van. Gátat szabunk a mennyei megoldás létrejöttének, mert mi azt nem tudjuk elképzelni és ezért nem is engedjük, hogy az Isten mennyeileg megoldja. Példának okáért az egész megváltás mennyei megoldása merőben más, mint a földies lenne. A földi megoldás az diadalmas, harcos, győzelmes. A mennyei megoldás meg nem úgy harcos, nem úgy diadalmas, nem úgy győzelmes és ezért nem is nagyon akarjuk elfogadni. A Táborhegyen is, ahol megmutatja isteni dicsőségét, ott is miről beszél? Arról, hogy meg kell halnia. Tehát, a Táborhegyi eseményben benne foglaltatik a Golgota és ez a mi elképzeléseinkbe nem illik bele. Ezért a mennyei megoldásokat elutasítjuk, vagy számba se vesszük, mert nem tudjuk elképzelni, hogy az valóban megoldás. Márpedig amit nem tudunk elképzelni az „nincs is”. Valahogy nyitottabbá kellene lennünk.

B –      Nekem meg az jutott az eszembe, hogy a mi közreműködésünkre mindenben számít az Úr: pl. azt mondja: „Ti adjatok nekik enni” Nem akar nélkülünk cselekedni, de nem is tud, ha nem működünk együtt vele. Ő kér minket.

A –      Itt is azt mondja, hogy „Ez az, amiről beszéltem”, de hiába beszélt róla, senki nem értette, mert nem olyan, amilyennek képzelték.

C –      Mert utólag könnyű érteni. Ha te ott lettél volna, elhitted volna?

A –      Nem. Biztos, hogy nem. Ugyanakkor az is itt van, hogy „Megnyitotta az elméjüket.” Tehát abban a pillanatban, hogy az ember hajlandónak mutatkozik, hogy elfogadja az isteni megoldást, akkor megnyílhat az elméje. Ez olyan, mintha belülről húznám a kilincset, olyankor hiába próbálnák kintről nyitni az ajtót, de abban a pillanatban, ahogy elengedem a kilincset, nyílik az ajtó.

D –      Azért a Szentlélek elküldése is kell. Ez az isteni stílus. Azt mondja: „Elküldöm rátok Atyám ígéretét.” Amint a Szentlélek eljön, alkalmas lesz mindenki mindenre. Nézd meg az Egyház történelmét. Még a rostélyon sütést is képes elviselni. Elképesztő dolgok is történtek. Jézus annyira szerette volna az Ő szentháromságos életüket kiárasztani miránk.

E –      Jézus a föltámadása után csak egyes embereknek jelent meg, méghozzá azoknak, akik elmentek a sírhoz (Mária Magdolna, Szent Péter és Szent János) és ott keresték őt. Később összeterelte, mint egy jó pásztor őket. Mondta, hogy menjetek el Galileába, ott találkoztok velem. Mikor közösségben együtt voltak, akkor ott jelent meg nekik. Ők még akkor is értetlenek voltak. Én hálás vagyok Szent Tamásnak, meg az evangalistáknak, akik megírták az ő hitetlenségét és utána a hitvallását, mert evvel nagyon sokat segített az utána 2000 év során következő hívőknek is. Most is – ahogy mondta, hogy „ahol ketten, vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek – itt van köztünk. Adja a Szentlelket, akinek kegyelme nélkül még most is „Tamások” lennénk.

F –       Nekem érdekes a fizikai valójának az azonosítása. Arról van itt szó, hogy megjelenik valaki, aki Jézushoz hasonló, ők csodálkoznak és nem mernek hinni a szemüknek. Mik az ő azonosításának a jegyei? A sebei. Eszerint a sebei mindörökre megmaradnak.

A –      Az idők végezetéig mindenképpen.

F –       Ez az ő feltámadott, örökkévaló teste – mai ismereteink szerint. Sőt! Nem csak, hogy nézzétek, tapintsátok meg! Azonosítsatok! Nem vagyok szellem. Van-e valami ennivalótok?

D –       Úgy tanította egy atya a hittanosoknak, hogy az ételen „ott volt a foga nyoma”.

F –       De miért kérte az evést? Győződjetek meg róla, hogy én vagyok, élő test vagyok. Tudok enni, a szellem nem tud. És a maradékot odaadta nekik. Elmegy a végsőkig, hogy a mi empírikus igényeiknek eleget tegyen. Úgy tűnik, hogy – bár már beljebb vagyunk – ez még mindig nem elég. Kell az a tanítás is hozzá, hogy „Ez az, amit mondtam nektek”. Lássátok be, hogy ez volt megírva rólam. De még ez sem elég, mert meg kell, hogy nyissa az elméjüket. Ezután jön az ígéret, hogy „elküldöm Atyám ígéretét.”. Ez egy folyamat. Bízhatunk abban, hogy a mi korlátainkat is figyelembe veszi és ennyire kíméletesen bánik velünk is, amikor be akar láttatni valamit velünk. Számomra ez nagyon vigasztaló.

C –       Nekem meg a köszöntésén akadt meg a szemem. „Békesség nektek!” Máskor is köszönt így, mikor megjelent az apostolok között. Ez nem csak köszöntés, de mindjárt adja is a békéjét, amit éreztek is az emberek. Mikor először küldi az apostolokat, akkor nekik is azt mondja, hogy ha beléptek egy házba, akkor úgy köszönjetek, hogy békesség nektek és akkor rászáll a ti békességtek. Tehát ez nem csak köszönés, hanem a békesség közvetítése is. A másik pedig az, hogy az elméjük megnyitása nem csak ebben a helyzetben történik. Mi is, ha imádkozva olvassuk a Szentírást, akkor érzékeljük, hogy olykor megértünk olyan dolgokat, amiket korábban, száz olvasás kapcsán sem értettünk, most pedig megvilágosodik. Meg tudja ezt tenni. Ha valamit nem értek és kérem a Szentlelket, hogy világosítsa meg és megvilágosítja. Annyira fontos a Szentírást imádkozva olvasni. Így tud nekünk üzenni.

B –       Benne van: Örömükben nem mertek még hinni. Hányszor vagyunk mi is úgy, hogy valamit tapasztalunk, de akkora a meglepetés, hogy el se hisszük. Egészen hétköznapi dolgok kapcsán is. El se hiszem! Hát még egy ekkora csoda láttán teljesen természetes ez.

A –       Egyébként erről, hogy „Megnyitotta sz elméjüket" az jut eszembe, hogy az Isten előtt semmi sem akadály. Hallottam olyan esetről, hogy úgy tért meg valaki egy perc alatt a hitetlenségből, hogy mindent tudott és a hitigazságok elismert tanító mestere lett. Istennek nincs akadály. Nekem arra kell nyitottnak lennem, hogy annak a pályának a végigfutására törekedjem, amit nekem kijelölt az Isten (mint Szent Pál), mert akkor én nem lehetek elég töredékes, elég gyenge, elég gyáva, mert ha a feladatra nyitott vagyok, akkor az Isten a nulláról is megadja, ami ahhoz kell. Minden kegyelmet megad. Tehát elsősorban avval kell tisztába jönnöm, hogy mi az én feladatom. Ha azon problémázom, hogy hogyan fogom, hogyan nem fogom megvalósítani, akkor kétségbe vonom az Isten hatalmát, erejét és irgalmát.

 

MA IS MONDJA NEKÜNK: ÉN VAGYOK, NE FÉLJETEK!