Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Beszámoló a CMIS (Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari) 2022 évi Közgyűléséről

A Vinculum Caritatis Közösség is képviseltette magát a CMIS világi intézményeinek augusztus 24-28. között Rómában tartott nemzetközi közgyűlésén. A központi téma "A szinodalitástól a szolgálat tekintélyéig" volt. Körülbelül 184 világi intézmény volt jelen.

A Közgyűlés első tevékenysége, augusztus 25-én a Szentatyánál tett kihallgatás volt. Beszédében Ferenc pápa hangsúlyozta: "A világiság a hivatásotok szíve, amely az Egyház, Isten népének világi természetét fejezi ki a népek közötti kapcsolat útján. A küldetésetek különös, és arra késztet, hogy emberek között legyetek, hogy tudjátok és megértsétek, mi történik ma a férfiak és nők szívében. Örüljetek nekik és szenvedjetek velük, a közelség stílusával, amely Isten stílusa. A kapott karizma arra kötelez benneteket, egyénileg és közösségként is arra késztet benneteket, hogy a szemlélődést ötvözzétek azzal a részvétellel, amely lehetővé teszi számotokra, hogy megosszátok az emberek szorongásait és várakozásaikat, megragadva kérdéseiket azért, hogy megvilágítsátok azokat az Evangélium fényével. A tiétek egy küzdö hivatás, amelyet néha a szerénység diszkréciójával őriztek." A találkozás bizonyára nemcsak a kegyelem, hanem a jókedv és a remény pillanata is volt számunkra, megszentelt világiak számára.

A CMIS 2022 és 2025 között regnáló Végrehajtó Tanácsának megválasztására való felkészülés augusztus 25-én délután történt. A Végrehajtó Tanács Elnökének beszéde után a választás rendjének és módszertanának jóváhagyására került sor. Jelentés készült a Végrehajtó Tanács tevékenységéről. Ezen a napon került sor a választás első szakaszára. Ezután szentmise volt João Braz de Aviz bíboros vezetésével. Homíliájában hangsúlyozta annak fontosságát, hogy só, kovász és a világosság legyünk a világban, fordítsunk figyelmet ezek igazi evangéliumi jelentésére.

Augusztus 26-án délelött folytatódtak a választások. (Carlat is felkérték, hogy vegyen részt a választási bizottság munkájában)

Daniela Leggio "A szinodalitástól a szolgálat tekintélyéig" című konferencia beszédéből kiemelnék, néhány alapvető gondolatot:

· A szinodalitás és annak jelentése a hatalommal kapcsolatban

· A hatalom szinodalitása és a hatalom eredete

· Az intézmény nem megfelelő szinodalitása

· A tekintély alapja a keresztség

· A közösség a szinodialitás feltétele

· A szinodalitás magában foglalja a sokszínűséget és a szabadságot, amely a szinodalitás fontos dimenziója

Aztán ott volt a csoportmunka, ahol átgondoltuk és megvitattuk a képzési és cselekvési folyamatok pontjait és lépéseit. Nagyon gyümölcsöző lesz, amikor a CMIS be fog számolni a csoportok eredményeiről, és mi tovább dolgozhatunk azon, amit megosztottunk. A Végrehajtó Tanács pénzügyi jelentése után a Közgyűlésre készülő fórum lezárult.

Aztán következett a választás második szakasza. A napi tevékenység szentmisével zárult.

Augusztus 27-én vita folyt a Közgyűlés néhány javaslatáról, köztük a következőkről:

· Hivatásunk jogi és kanonikus teológiai kérdésének fellendítése

· VI. Pál pápa legyen a világi intézmények patrónusa

· A pluralitás és a küldetés kérdése.

Mindezeket a Közgyűlés megvitatta, megszavazta és elfogadta. Más észrevételeket és javaslatokat is feljegyeztek, melyeket a hivatalos jelentésben is rögzítenek majd. A nap az így megalakult új Végrehajtó Tanács hivatalos megválasztásával zárult. A Tanács tagjai képviselik a különböző országokat és földrészeket: Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Szlovákia, Argentína, Kanada, Burundi, Dominikai Köztársaság.

Antônio Vendramim (Krisztus Király Világi Intézmény – Olaszország); Elba Catalina Fleita (Szent Szívről nevezett Világi Intézmény - Argentína) Marcel Caron (X.Pius Világi Intézmény - Kanada); Barbara Pandolfi (Krisztusi Realitásainak Világi Misszionáriusi Intézménye - Olaszország); Maria José Bonora Soriano (A Kereszt munkásai Világi Intézmény - Spanyolország); Dagmar Klcová (Don Bosco Önkéntesei - Szlovákia); Ophelia Pérez Canary (Nagy irgalmú Miasszonyunk Világi Intézménye - Dominikai Köztársaság); Vedie Nadege (Munkás Szűzanya Világi Intézménye - Franciaország) és Seraphine Ndikumana (A Szent Szűz Katonái – Burundi)

A Közgyűlés határozathozatala után szentmisén vettünk részt Carballo bíborossal, aki hangsúlyozta a különböző hivatások, az evangélium és Isten népe közötti egység fontosságát.

Dicsérjük Istent a kegyelemért, mindazért, ami történt, minden elhatározásért, minden felcsillanó reményért! Kívánom, hogy mi, a Vínculum Caritatis Közösség Világi Intézmény tagjai, hordozzuk ezt a kegyelmet és reményt, amely az Úrtól fakad!

Carla
Kp1